מזון

משורר : חמוטל בר-יוסף

שנת הוצאה : 2002

שירים